Adreça

Escola Joan Solans

Adreça :
C. Mallorca, 20
Telèfon :
93 870 43 99
Adreça web :
https://agora.xtec.cat/ceipjoansolans
Descripció :

 

 

Projectes que caracteritzen el centre

Jump math. Programa innovador i provat d’ensenyament - aprenentatge de matemàtiques que cobreix des de P5 fins a primària.

Projecte de neurociència. L’objectiu és construir una bona base per a la salut social, emocional i mental dels alumnes.

Projecte d’esport. L’objectiu final d’aquest projecte és dotar els infants d’eines per adaptar-se a l’entorn. S’impulsa l’educació física a través de les activitats que es duen a terme en l’horari lectiu i en les extraescolars esportives.

El bosc de Lem. Projecte virtual que treballa el vessant emocional i afectiu dels infants per afavorir la competència emocional i capacitar-los per afrontar millor els reptes.

CuEmE. Programa que fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d’educació primària. Té un caràcter innovador i arrelat al context local, es treballa per projectes, es reforcen valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat, i es constitueix com una eina d’inclusió social.

El Lecxit. Programa pioner a Granollers de millora de la comprensió lectora per afavorir l’èxit escolar. Es treballa de manera lúdica i amena gràcies al voluntariat. 

 

Horari

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h

 

Equipaments, instal·lacions i serveis

Temps

– Acollida de matí

– Activitats extraescolars

Compartit

– Material col·lectivitzat