Presentació del primer "Recull de memòria històrica dels barris"

Aquest projecte es fa des de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, amb l'objectiu d'anar avançant en el recull de la memòria històrica de Granollers: la memòria dels barris.

11 de Juliol 2012
+

Presentat el primer Recull de memòria històrica dels barris, que recopila records, documents i fotografies sobre la gent que  viu o ha viscut al Grup Primer de Maig, popularment conegut com a cases barates o viviendas sindicales. En aquesta presentació els testimonis que han participat en el treball han explicat la seva experiència.

El projecte neix amb la finalitat de recuperar la memòria històrica dels barris de Granollers, a partir dels records de la gent que hi viu o que hi ha viscut i dels documents i fotografies que s’han recopilat.  Les vivències dels veïns i veïnes, juntament amb la informació de l’evolució històrica, són elements que ens permeten conèixer millor el lloc on vivim i, alhora, enfortir les relacions humanes i de pertinença entre la gent del barri.
La identitat d'un barri,a banda de factors històrics, també es construeix per l’acció dels veïns i les veïnes i les serves relacions. El paper d'aquestes persones permet teixir veritables xarxes de suport i tractar aspectes que són imprescindibles per l'evolució del barri i per una adequada convivència. Conèixer la història del nostre entorn més proper ens ajuda a identificar-nos amb el barri i amb la ciutat, així com a enfortir el sentiment de pertinença a una comunitat.

El primer barri que s’ha treballat ha estat una part de l’actual barri Sota el Camí Ral, “les cases barates” o “vivendes sindicals”, avui Grup Primer de Maig i el seu entorn més immediat. Per a dur a terme aquest projecte s'ha volgut comptar amb la col·laboració de veïns i ciutadans de Granollers que han aportat testimonis i vivències del barri Uns records que  ens parlen de diferents àmbits: l’urbanisme, el comerç, la indústria, les relacions socials i veïnals, les festes, la cultura, entre d’altres. Aquest recull ens permet transmetre a la resta de ciutadania la memòria històrica del barri, conservant els testimonis, els records i les vivències individuals i socials dels veïns.