Cooperació al desenvolupament i solidaritat

+
Presentació Agenda Llatinoamericana. SETEM 8 oct 2009

Objectius

  • Difondre els projectes de cooperació i construcció de pau 
  • Impulsar projectes de cooperació al desenvolupament adreçats a incidir en les causes estructurals de la pobresa, la injustícia social i els conflictes armats.
  • Establir programes de cooperació entre ciutats, especialment en l’àmbit del Mediterrani, per tal de donar suport als governs locals en el desenvolupament de polítiques tranformadores.
  • Donar a conèixer els projectes de cooperació i sensibilització, vinculats a la defensa dels drets humans i la superació de les injustícies que reben el suport dels recursos provinents de l’1% dels ingressos del pressupost municipal.
  • Impulsar campanyes de comunicació i sensibilització sobre diferents conflictes i les seves causes.

Activitats

  • Desenvolupar el pla director de cooperació i solidaritat del municipi (2011 - 2015).
  • Organitzar exposicions, mostres, xerrades, etc. de sensibilització, impulsades bé des del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, bé des d’altres entitats i organismes.
  • Promoure seminaris de formació en cooperació adreçats a persones vinculades al camp de la cooperació.