Recursos

Recollim recursos i publicacions diverses que poden ser d'interés per promoure la igualtat entre dones i homes en l’àmbit esportiu.

 

Díptic visual per a uns equipaments esportius més igualitaris "Equipaments esportius amb perspectiva de gènere" (Ajuntament de Barcelona)https://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/sites/default/files/2023-04/2166-IBE-GENERE%20CARTELL-09-WEB2_0.pdf

 

Guia sobre equitat de gènere per a entitats esportives (Ajuntament de Barcelona)https://ajuntament.barcelona.cat/esports/sites/default/files/2022-02/guia_equitat_genere.pdf