AFIS Pediàtric

AFIS pediàtric tracta l'obesitat infantil amb un programa que combina l'activitat física en grup, l'educació nutricional i el reforç en la conducta individual i familiar amb l'objectiu de normalitzar l'IMC (Índex de Massa Corporal) dels nens i nenes participants, millorar els seus hàbits alimentaris i el sedentarisme i augmentar l'autoestima de l'infant.

+

Els alumnes participants provenen de diferents escoles de primària de la ciutat, tenen entre 6 i 12 anys i han estat derivats pels serveis de pediatria dels Centres d'Atenció Primària de Granollers al Servei de Salut Pública de l'Ajuntament, encarregat de fer l'estudi inicial, valoració d'hàbits alimentaris i d'activitat física del nen o nena i de la seva família i valorar la idoneïtat d'entrada al Programa. El Servei d'Esports de l'Ajuntament és, per la seva banda, l'encarregat d'orientar als participants sobre totes les qüestions d'organització per iniciar-se en l'activitat esportiva.

Els nens i nenes que participen en aquest programa fan dues sessions a la setmana d'activitat física guiada per una tècnica d'esports de l'Ajuntament de Granollers. D'altra banda, han iniciat també els tallers d'educació sanitària amb les seves famílies, un cop al mes, per abordar aspectes més emocionals, relacionats amb l'autoestima i l'alimentació, treballar els hàbits alimentaris des d'una vessant positiva, els hàbits d'activitat física, la publicitat enganyosa i l'alimentació, entre d'altres temes.