Consell dels Infants

Els Consell dels Infants de Granollers és un òrgan de participació ciutadana amb la finalitat que els infants de la ciutat podem ser consultats i escoltats, en relació amb els afers de la ciutat que ens afecten com a ciutadans més petits, i d'aquesta manera esdevinguem partícips en les decisions que es prenen.