Oficina Municipal d'Escolarització

L’OME és l’organisme creat pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Granollers per regular el procés de matriculació a l’educació infantil, primària i secundària.

En aquest moment, el període de preinscripció ha estat ajornat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Més informació aquí

L'Oficina Municipal d'Escolarització està ubicada a l'edifici de Can Puntes

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 9h a 14 h. (en aquest moment de confinament, atenció telefònica a 93 842 68 52 o 93 842 68 48)

Per a més informació de la documentació de la Preinscripció curs 2020/2021 aquí

Per a escolaritzacions durant el curs (per infantil, primària o ESO) cal portar la següent documentació (per cada sol·licitud d'escolarització):

- Original del Volant de residència col·lectiu (facilitat a l'OAC)
- Original i fotocòpia:

  • Llibre de família o partida de naixement
  • DNI, NIE o passaport del sol·licitant (pare / mare / tutor)
  • Tarjeta sanitària nen/a

Quan un dels dos pares no viu amb el menor, caldrà portar documentació que indiqui que la persona amb qui viu, té la potestat per sol·licitar l'escolaritat (document de guàrdia custodia, acta separació, ,...)

En el moment de sol·licitar la plaça cal venir acompanyat del fill/fills.

 

Aquí podeu consultar la guia de centres educatius de Granollers 2020