Museu de Granollers, l'Adoberia i Museu de Ciències Naturals

El patrimoni històric, artístic, natural i cultural del territori, a l'abast de la ciutadania

El Museu de Granollers és la institució cultural de la ciutat que vetlla i treballa per a la protecció i salvaguarda, conservació, investigació i creació, com també per a la difusió dels conjunts i de les col·leccions que conserva en els seus fons; el patrimoni històric i natural, científic i tècnic de la ciutat i entorn; i l’art i les manifestacions artístiques i culturals passades i presents de Granollers i el seu territori d’influència.

El Museu de Granollers desenvolupa cada una d’aquestes funcions des de diferents espais i extensions. Cada una d'elles s'ocupa d'àmbits concrets, diversificant en el territori ciutat un discurs complert basat en el patrimoni històric i natural, les ciències, la història i l'art.

El Museu de Granollers desenvolupa les funcions de conservació, estudi i difusió de les col·leccions d’art, d'arqueologia, d'etnografia i de numismàtica que custòdia, com també de la protecció, de la promoció i de la posta en valor dels patrimonis arqueològics, històrics, artístics i culturals dels diferents espais de la ciutat, fent especial atenció a l'art i la societat del segle XX.

L'Adoberia. Centre d'interpretació històrica del Granollers medieval, exhibeix i difon la història i el patrimoni medieval i modern de la ciutat de Granollers i alhora exposa i explica l'estructuració social, urbanística i econòmica de la ciutat al voltant de dues restes patrimonials d'alt valor: l'antiga adoberia d'en Ginebreda i la muralla medieval.

www.museugranollers.cat

C. Anselm Clavé, 40
08401 Granollers
93.842.68.40
museu@ajuntament.granollers.cat

Altres equipaments i espais d'interès:

AB Galeria d'art
Galeria el 4
Amics de Paco Merino
Centre d'Estudis de l'Associació Cultural
 
 

El Museu de Ciències Naturals de Granollers s’ocupa de l’estudi, la protecció, la conservació i la difusió de les ciències i del patrimoni natural, del medi ambient i l’ecologia, fent especial èmfasis en la recerca i la investigació. Actualment en vies d'ampliació i important reforma ha d'esdevenir un espai d'investigació, documentació i difusió del patrimoni natural de Granollers i el seu entorn i alhora un centre d'investigació, documentació i difusió de les ciències naturals, especialment en les àrees de petits mamífers, amfibis i rèptils, lepidòpters i quiròpters, àrees en les quals excel·leix.

El nou museu de ciències ocupa dos edificis, un de nova planta i l'edifici antic anomenat la Tela, o casa Pius Anfres, una torre construïda l'any 1912 i que fou rehabilitada l'any 1986. Aquests edificis acullen els espais per a les exposicions i per a les activitats i pel treball intern del museu. El jardí que l'envolta acull una mostra de la botànica i la geologia de la comarca del Vallès Oriental. A part d'aquests equipaments el museu també gestiona l'Aula de Natura de Can Cabanyes, a la Reserva Natural de can Cabanyes, i l'Estació Meteorològica de Granollers, al Puig de les Forques.

 

La casa Pius Anfres o La Tela

La Tela, nom popular de la casa Pius Anfres, és una torre modernista construïda l'any 1912 obra de l'arquitecte J.Batlle Anfres. Era la casa dels propietaris de la fàbrica tèxtil que hi havia situada al darrere, i és per això que li va quedar el nom de la Tela.

L'edifici de la Tela va ser restaurat sota la direcció de l'arquitecte Josep Maria Botey l'any 1986, i s'ha refet la coberta original i s'ha instal·lat un ascensor durant els anys 2009-2010. De planta quadrada, i tres nivells: planta baixa i dues plantes; inclou dues aules taller per a les activitats escolars i de grups (a la planta baixa), i que també constitueixen part de l'exposició permanent com a gabinets de ciències naturals (encara en preparació). La biblioteca monotemàtica de ciències naturals, que inclou el Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny (secció ciències) s'està habilitant en la primera planta de l'edifici. La segona planta està ocupada per les oficines i els despatxos de treball del personal del museu. La casa està rematada amb una torre que li dona el seu aspecte característic en el monòton paisatge urbà de Granollers.

El nou edifici del Museu de Ciències Naturals de Granollers

L'any 2000 comença una gran transformació de l'entorn del museu amb el trasllat de CIMSA. L'enderrocament de la fàbrica, l'obertura del carrer Palaudàries i la urbanització de la part dels solars dedicada a habitatges va suposar l'oportunitat de l'ocupació per part del museu de l'àrea reservada a equipaments.

No és però fins al mes de febrer de l'any 2010 que no començaran les obres de construcció del nou museu. L'oficina d'arquitectura Ramon Sanabria ha estat l'encarregada del projecte del nou edifici. Sota la direcció de Ramon Sanabria i de Lídia Planas en el període 2010-2012 es van executar les obres. El finançament recau en dos terços a l'Ajuntament de Granollers i un terç repartit entre fons FEDER i el Ministeri d'Administracions Públiques.

L'edifici de planta rectangular ocupa l'espai entre el jardí del museu i la part nova del carrer Palaudàries amb la façana principal cara als Jardins d'Antoni Jonch i Cuspinera. Edifici de línies clares i molt lluminós amb tres nivells als que accedim a partir d'un ampli espai de recepció. En la planta baixa hi trobem la recepció amb els accessos a les altres plantes i al nostre jardí, la sala d'exposicions temporals i la sala de joc i lectura per als més petits. En el primer pis hi trobem les sales permanents, la principal de moment també per a exposicions temporals. “Descobreix els ratpenats” forma ja part del que ha de ser l'exposició permanent del museu, on s'explicaran totes les línies de treball que du a terme el museu. En aquesta planta també hi trobem el Planetari del museu per a les activitats d'astronomia i altres projeccions.

 Sota la planta baixa el soterrani del museu s'il·lumina amb un pati interior i podem accedir a la Sala d'Actes, espai per a 110 persones. La resta d'aquest nivell correspon als diferents magatzems de les col·leccions del museu, al taller de recepció de materials i als espais d'instal·lacions de l'edifici. Aquests espais interns del museu poden visitar-se en les sessions de portes obertes que oferim el darrer diumenge de cada mes, i que podeu demanar al personal de recepció que amb molt de gust us acompanyaran en la visita.

Aula de natura de Can Cabanyes, espai natural que gestionat per l'Ajuntament de Granollers i el Museu de Granollers Ciències Naturals oferta informació, exposicions i activitats educatives per a escolars i per a grups interessats en el patrimoni natural i que té la voluntat d'esdevenir un laboratori de camp especialment per a estudis d'ornitologia i tractament natural d'aigües residuals i ecosistemes de ribera.

Estació meteorològicaL’Estació Meteorològica de Granollers va crear-se l’any 1950 per iniciativa del Museu de Granollers. Des de llavors enregistra diàriament tot un seguit de dades meteorològiques, molt valuoses per als estudis climatològics, i que es guarden a l’arxiu de l’estació en el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquesta estació forma part de la xarxa de l’Institut Meteorològic Nacional, del Ministeri de Medi Ambient.

www.museugranollersciencies.org
C. de Palaudàries, 102. Jardí d'Antoni Jonch
08402 Granollers
93 870 96 51
m.granollers.cn@diba.cat

Altres equipaments i espais d'interès:

Can Cabanyes

 Projecte Catalan Butterfly Monitoring Scheme

 Meteorologia a Granollers en temps real