Relació del bestiar sacrificat, el mes de desembre, a l'Escorxador Municipal de Granollers

Document creat l'any 1900

+
Resum del mes de desembre dels caps de bestiar porcí que van entrar a l'Escorxador Municipal, any 1900

És un expedient elaborat per l'Ajuntament de Granollers, consta dels fulls diaris que contenen la relació dels porcs sacrificats dia a dia a l'escorxador amb el nom dels diferents propietaris i que estan signats per l'inspector. També hi ha un resum mensual amb les dades del nombre caps, pes i import que efectuava l'oficial del Negociat.

Forma part d'un conjunt d'expedients d'arbitris de l'Escorxador Municipal, on queda plasmada l'activitat de l'Escorxador de Granollers, són relacions mensuals majoritàriament ( hi ha alguna relació quincenal), del bestiar que es sacrifica. Hi ha relacions del bestiar porcí i relacions conjuntes del bestiar oví, boví i caprí. S'observa que no hi ha relacions de porcs sacrificats durant els mesos de maig a juliol.

Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.