Presentació

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) és l'equipament responsable de recollir, organitzar, conservar i difondre tota la documentació que genera l'Ajuntament de Granollers, els seus patronats i les empreses municipals, així com de gestionar, conservar i fer accessible la documentació històrica

+

L'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) conserva la documentació històrica i és un punt de referència per al coneixement de la història de la ciutat. També custodia la documentació administrativa i és una eina imprescindible per al bon funcionament de l'Administració local. L'AMGr gestiona més de 3.000 metres de documents del segle XII fins a l'actualitat, amb una gran varietat de formats: pergamins, documents en paper, llibres, imatges, fonts orals, documents audiovisuals, plànols, cartells i documents hemerogràfics, integrats en diferents fons i col·leccions, dels quals en podeu consultar informació al Quadre de fons de l'Arxiu Municipal de Granollers.

L’AMGr és l’arxiu administratiu de l’Ajuntament de Granollers, és el servei que ingressa, gestiona, custodia i difon els documents generats per l'Administració municipal o qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de Granollers. L'organització de la documentació es fa segons el sistema de gestió documental definit per a l'organització per el tractament i la gestió dels documents de qualsevol format, en paper i electrònic. D’altra banda l’AMGr també és l’arxiu històric de la ciutat, ja que és l'encarregat de vetllar per l’ingrés, gestió i conservació del patrimoni documental local. I també disposa de dues seccions diferenciades:

- Arxiu d’Imatges

- Hemeroteca  

Què fa l'Arxiu Municipal de Granollers?

 • Rep la documentació que genera cadascun dels serveis i organismes de l'Ajuntament de Granollers

 • Incideix en la gestió documental dels serveis municipals per al tractament de la seva documentació

 • Contribueix al funcionament de l'Administració local, posant els documents a disposició dels serveis municipals, quan els necessiten, per a la gestió d'assumptes administratius

 • Rep la documentació que persones, famílies, entitats i empreses dipositen o cedeixen a l'Ajuntament

 • Classifica els documents de cada fons segons les funcions de la institució o de la persona que els ha generat

 • Descriu els documents per fer-los accessibles, creant catàlegs i posant-los a disposició al web

 • Digitalitza documents segons criteris de consulta i interès històric i els posa a disposició en els portals web

 • Conserva els documents en dipòsits adequats, utilitzant els materials que en garanteixen millor la conservació

 • Organitza activitats per a la divulgació del patrimoni documental de la ciutat i tallers de participació ciutadana

 • Participa a les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni documental municipal

 • Posa la documentació a disposició de la ciutadania, perquè pugui consultar-la i exercir els seus drets

 • Posa la documentació a disposició de persones interessades en conèixer la nostra història

 • Assessora als usuaris sobre les característiques i la informació que contenen els documents

 

Alguns dels serveis que ofereix l’Arxiu de reproducció, utilització i recerca estan subjectes a taxes municipals.