Reglament del Sindicat Musical de Granollers i sa Comarca, 1932

Entitat creada ara fa 100 anys per reglamentar els treballs musicals i els seus preus mínims

+
Portada del reglament, imprès a Impremta Garrell

El sindicat a què fem referència es va crear l’any 1922 i és per aquest motiu, que compleix cent anys, que us presentem aquest document. El Sindicat Musical es va fundar per la necessitat de reglamentar els treballs musicals i els seus preus mínims.

El reglament és un document de 14 pàgines que recull 33 articles que estableixen les regles del règim interior del sindicat. Té unes mides de 15,5 x 11 cm i el va editar la Impremta Garrell de Granollers.

El document forma part del Fons Caixa de Pensions del Sindicat Musical de Granollers i sa Comarca de l’Arxiu Municipal de Granollers.

La cronologia de la documentació va de 1922 a 1944 i va ser aplegada per qui fou tresorer de l’entitat, el músic Felicià Maresma Bosch, recollida per les seves filles i donada pel seu net. Més tard es va ampliar amb el document que presentem fruit d’una donació d’Enric Pey Rufí.

Dins de l’Hemeroteca es poden trobar els butlletins que va editar el Sindicat Musical des de l’any 1923 fins al 1936.

 

Per a més informació, adreceu-vos a l’Arxiu Municipal a: arxiu@granollers.cat