Fons Audiovisuals de l'AMGr

Les imatges en moviment conservades a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr)- independentment del seu suport i de la seva procedència- integren aquests fons, excepte les entrevistes de memòria històrica, que formen part de la secció Fonts Orals de l'AMGr

+

Dins del Quadre de fons de l'Arxiu, hi ha documents audiovisuals en diferents fons i col·leccions: Fons de l'Administració local, Fons d'associacions i fundacions, Fons comercials i d'empreses, Fons personals i Col·lecció Imatge en moviment.

Per les seves característiques físiques, podem classificar aquests documents segons el seu suport: pel·lícula film de 8 mm, Súper 8 mm i 16 mm, alguns, amb banda sonora incorporada i d’altres, sense; materials magnètics (vídeos en formats Beta i VHS) i materials plàstics (CD Rom i DVD).

Pel seu contingut temàtic, es poden classificar en pel·lícules de ficció i de no-ficció o documentals.

Bona part d'aquestes pel·lícules són fruit de les donacions rebudes al llarg d'anys. La majoria dels films han estat recuperats, realitzats i/o donats per aficionats i estudiosos del cinema. D'altres, són fruit de produccions o d'encàrrecs professionals.

L'AMGr es manté obert a la donació i a la cessió de documents audiovisuals i vetlla per la divulgació i la protecció del patrimoni fílmic antic que es conserva a Granollers. En aquest sentit, tots els films que ingressen a l'Arxiu en suports analògics es digitalitzen per permetre'n la difusió i la conservació.

Catàleg de films gravats en 8 mm, Súper 8 mm i 16 mm (1914-1984)

Podeu visionar algunes d'aquestes pel·lícules al canal YouTube de l'AMGr

Per accedir a la visualització de més films, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al carrer de Sant Josep, 7, o bé, al carrer de l'Olivar, 10 (edifici de l'Arxiu Comarcal del Vallés Oriental) dins l'horari d'atenció al públic.

Per a més informació, podeu trucar als telèfons 93 842 67 37 o 93 842 67 62, o enviar un correu electrònic a arxiu@granollers.cat.