Carta del taller de pirotècnia Domingo Morgades oferint el castell de focs per a la Festa Major

Document de l'11 d'agost de 1918

+
Carta del taller de pirotècnia Domingo Morgades, 1918. Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

A l'agost, coincidint amb el mes de la Festa Major de Granollers, us presentem un document centenari relacionat amb aquesta celebració de la ciutat, conservat a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr).

Es tracta d'una carta de Domingo Morgades, propietari d'un taller de pirotècnica que porta el seu nom, oferint el muntatge del castell de focs de la Festa Major. Amb aquesta carta del 1918, dirigida a l’Alcaldia de l'Ajuntament de Granollers, explica els serveis d'aquest taller, fent-ne referència a l'antiguitat i a la nombrosa clientela.

 Cliqueu la imatge per llegir aquesta carta 

A més del text manuscrit, en aquest document, hi ha força informació impresa sobre el taller de Domingo Morgades, amb un logo suggerent.

Aquesta carta és un full de mida de foli que forma part de la sèrie 190. Correspondència, del Fons Ajuntament de Granollers de l'AMGr. En aquesta sèrie, hi ha totes les cartes rebudes a l'Ajuntament i, en algun cas, la correspondència enviada, dels anys 1838 a 1979. 

Per consultar la documentació i per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers (c. de Sant Josep, 7, tel. 93 842 67 37, a/e: arxiu@ajuntament.granollers.cat).