Suport escolar

+

Els tallers d’estudi assistit són una activitat extraescolar que pretén ajudar els alumnes a millorar hàbits d’organització i d’estudi que afavoreixin l’assoliment dels aprenentatges.

 Els objectius d’aquesta activitat són:

-         Potenciar la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.

-         Evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.

-         Afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat.

-         Promoure l’ús social de la llengua catalana i potenciar-lo com element d’interacció i de cohesió social

Actualment aquesta actuació es porta a terme amb la col·laboració del voluntariat de Granollers.  Aquests voluntaris, que són les persones encarregades de dinamitzar l’estudi assistit, són seleccionats pels tècnics d’educació de l’ajuntament.

L’activitat s’avalua mitjançant reunions sistemàtiques entre els centres escolars, els voluntaris i els responsables de fer el seguiment de les actuacions del Pla educatiu d’entorn de Granollers