Programa de seguretat alimentària

L'Ajuntament de Granollers vetlla perquè els operadors alimentaris del municipi garanteixin la innocuïtat i salubritat dels aliments que comercialitzen, complint la normativa vigent.

El programa de seguretat alimentària del Servei de Salut Pública i Consum inclou les següents activitats:

 • Inspeccions sanitàries
 • Formació dels manipuladors d'aliments
 • Servei d'atenció personalitzada sobre temes relacionats amb la seguretat alimentària 

Inspeccions sanitàries

El Servei de Salut Pública exerceix la vigilància i el control sanitari dels establiments alimentaris, per tal de garantir que les activitats que es duen a terme no suposen un risc per a la salut de la població.

Aquestes inspeccions sanitàries es realitzen dins de diferents contexts:

 • Campanyes d'inspeccions a diferents sectors d'aliments
 • Denúncies
 • Alertes sanitàries i toxinfeccions

Formació dels manipuladors d'aliments

La Unitat de Sanitat i Consum ofereix cursos de formació per manipuladors d'aliments en matèria d'higiene alimentària, amb la finalitat de capacitar els treballadors de l'àmbit de l'alimentació, formant-los perquè duguin a terme les seves activitats seguint unes correctes pràctiques d’higiene i fomentant hàbits i actituds correctes durant la feina.

Segons s’estableix al capítol XII de l’annex II del Reglament de la CE 852/2004, les empreses del sector alimentari han de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestions d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral. El titular haurà d’elaborar i aplicar un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.

El programa dels cursos que s'ofereixen des d'aquest servei inclou els següents temes:

 • Coneixements generals i específics en matèria d'higiene dels aliments
 • Higiene personal
 • Estat de Salut
 • Conductes i hàbits higiènics
 • Pràctiques higièniques de treball
 • Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics
 • Coneixements sobre la normativa vigent

El curs de manipuladors té una durada de 6 hores lectives que, normalment, es reparteixen en dues sessions de 3 hores. El preu del curs està establert per l'ordenança fiscal vigent. Les persones que assisteixen el 100% de les hores reben un certificat de formació.

Per inscriure's al curs cal:

 • Preinscripció en el Servei de Salut Pública, a través del telèfon 93 842 66 68 o bé presencialment al c. Portalet, 4 2a planta. La periodicitat dels cursos es fixa en funció de la demanda
 • Quan està fixada la data del curs, es fa un avís a les persones preinscrites perquè formalitzin la inscripció a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (c. Sant Josep, 7) fent efectiu el pagament del curs