Pla Local Antiestigma

Una de cada quatre persones experimenta algun problema de salut mental al llarg de la vida, tot i que, a vegades passa desapercebut davant els altres. D'altra banda, els problemes de salut mental són desconeguts i creen recel, rebuig i prejudicis.

Granollers és un municipi en lluita contra l'estigma i és un dels primers municipis que ha aprovat un Pla Local Antiestigma (PLA). El PLA es va redactar el 2017 amb la participació de diversos col·lectius de persones afectades, familiars i serveis assistencials de salut mental, la Taula de Salut Mental i Addiccions de Granollers i l'Ajuntament i el Ple municipal el va aprovar el 2018. L’elaboració del PLA va comptar amb l’assessorament d’Obertament, l’associació catalana per a la lluita contra l’estigma en salut mental.

El PLA té l'objectiu de canviar actituds i comportaments en relació a les persones que tenen un problema de salut mental, reduir els nivells de discriminació i millorar els indicadors d’inclusió social relatius als problemes de salut mental.

Una de les accions incloses en el PLA és un treball artístic i participatiu Pots mirar sense jutjar?