Tatuatge, pírcing i micropigmentació

El pírcing, el tatuatge i la micropigmentació son tècniques que trenquen la barrera de protecció natural més externa del cos humà. Aquests canvis estètics no estan exempts de riscos, i per tant s'han de realitzar en correctes condicions d'higiene.

 La normativa vigent defineix aquestes tècniques com:

 • Etatuatge és una decoració del cos humà mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.

 • La Micropigmentació és procediment d’embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.

 • El Pírcing és un procediment de decoració del cos humà consistent en la perforació de pell, mucoses o altres teixits amb la finalitat de penjar joies i objectes de metall.

 

Consells i recomanacions

Les tècniques del tatuatge i del pírcing requereixen trencar la barrera protectora de la pell. Per tant, has de saber que aquestes pràctiques poden comportar alguns riscos i complicacions com el contagi de malalties infeccioses per via sanguínia (hepatitis, tètanus o sida-VIH entre altres), la infecció de la ferida del tatuatge o perforació, la reacció al·lèrgica a les tintes o materials del pírcing o les complicacions amb la cicatrització.

Per tant,

Abans de fer-te un tatuatge o un pírcing:

 

 • Medita la decisió, ja que els tatuatges són dibuixos permanents i eliminar-los és car, dolorós i no sempre s’aconsegueix del tot.

 • Si tens alguna malaltia, consulta abans al teu metge, atès que si tens determinats problemes de salut és desaconsellable.

 • Busca un centre que compti amb l’autorització sanitària del teu ajuntament.

  • El professional del centre et facilitarà un document amb informació sobre els riscos sanitaris i les contraindicacions més freqüents d’aquestes pràctiques.

  • El professional del centre et farà signar un full de «consentiment informat» abans de començar la pràctica. Si tens menys de 16 anys, a més d'aquest consentiment, has d'aportar una autorització per part dels pares o representants legals al centre on vulguis fer-te el tatuatge o pírcing.

Si has decidit fer-te un tatuatge o un pírcing:

 •  

  • Evita tatuar-te la cara, les mans i les zones del cos on et puguin introduir una agulla o un catèter, com la part baixa de l’esquena.

  • Pensa’t bé on et poses el pírcing: hi ha zones del cos que tenen més risc d’infecció o hemorràgia que d’altres (llengua, genitals o cartílag de l’orella).

  • En una primera perforació es recomana que el pírcing sigui de titani pur o d’or de 14 quirats.

  • evitaràs problemes d’al·lèrgia als metalls.

  • No permetis que et posin un pírcing amb una pistola perforadora. El seu ús només està autoritzat per al lòbul de l’orella.

  • Els tatuatges i els pírcings són ferides obertes que han de cicatritzar: cal que segueixis exactament les instruccions que et doni el professional.

  • Si notes que alguna cosa no va bé durant la cicatrització, no dubtis a consultar el teu metge.

  

Podeu trobar més informació a:

Tríptic informatiu:Tatuatges i pírcings: Llueix-los sense riscos

Vídeo"Tatuatges i pírcings. Si te'ls fas, evita riscos!"

Recomanacions per centres de tatuatge, pírcing, micropigmentació davant la COVID-19: https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2020/05/ASPB-recomanacions-tatuatges-pircing-micropigmentacio-COVID19_FASE01.pdf

Condicions dels establiments de tatuatge davant la COVID-19:

https://www.diba.cat/documents/713456/316881105/INFOGRAFIA_PIRCINGS_TATUATGES.pdf/fea0e2c0-ae13-4cf3-b513-688ad4c4df93

 

Normatives i guies d’aplicació

Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, atribueix als ajuntaments la competència d'autorització i control sanitaris dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge i/o pírcing.

Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació.

Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut pública.

 

Autorització sanitària

El Decret 90/2008, de 22 d´abril , pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, obliga a tots els establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing a disposar d’una autorització municipal per a poder desenvolupar aquesta activitat. L'han de tenir tant els establiments que es dediquen exclusivament a aquesta activitat, com aquells que ofereixen com a un servei complementari a altres serveis d'estètica (perruqueries, centres d'estètica, etc)

Els Ajuntaments tenen la competència d'autorització i control sanitaris d’aquests establiments.

 

Tràmits associats: Sol·licitud d’autorització sanitària

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=847&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=48&codMenuPN=21