Servei de Salut Pública i Consum

És un servei multidisciplinar que va adreçat a la defensa, el foment i la restauració de la salut de la població. Per dur a terme aquesta tasca es realitzen activitats de protecció de la salut, que incideixen sobre el medi, i de promoció de la salut, que fomenten estils de vida saludables. També s'hi realitzen activitats de consum i compta amb l'OMIC (Oficina Municipal d'Informació les persones Consumidores).

El Servei disposa d'un laboratori de salut pública que realitza anàlisis d'aigua, aliments, sorrals i superfícies.

Missió: la protecció, el foment i la promoció del benestar i la salut de la població

Visió: ser un referent de salut pública per treballar amb criteris de qualitat, eficiència, accessibilitat i bon tracte a les persones.

Valors: interdisciplinarietat, valors ètics, enfocament comunitari, confidencialitat, voluntat de servei públic.

L'equip: El Servei de Salut Pública està estructurat en dues unitats:

 

1. Protecció de la Salut

En aquesta Unitat es desenvolupen les tasques de competència municipal en els temes de seguretat alimentària i sanitat ambiental: inspeccions sanitàries, cursos de formació per a manipuladors/es d’aliments, cens i d'animals domèstics, recollida d'animals al carrer, control de coloms a la ciutat, control de plagues i rosegadors a la via pública, etc.  

2. Promoció de la Salut

Aquesta Unitat desenvolupa programes de prevenció i promoció de la salut, educació sanitària i vigilància epidemiològica. Els temes principals són l'alimentació i nutrició, l'activitat física, la sexualitat i afectivitat, l'educació emocional, les drogodependències i l'ús de TICS. En aquesta Unitat hi ha ubicat el Servei d'Informació i Assessorament sobre drogues, que disposa web pròpia.

3. Oficina Municipal d'Informació de Consum

L’OMIC és un servei gratuït de l’Ajuntament de Granollers que té com objectiu ajudar a la ciutadania, a conèixer els seus drets i deures en temes de consum; consumir de forma responsable, és a dir, practicant el consum informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tenint en compte criteris de sostenibilitat econòmica, familiar, ambiental i social; i gestionar les controvèrsies entre empreses i persones consumidores mitjançant vies alternatives de resolució de conflictes, gratuïtes i voluntàries, com la mediació i l’arbitratge de consum.