Premis Porxada

+
Guardonats de la primera edició dels Premis Porxada (Foto: Toni Torrillas)

Què són els premis Porxada?

Els premis Porxada són uns guardons que reconeixen els establiments comercials de Granollers. Tenen diverses categories i hi poden optar tots els establiments comercials de la ciutat que compleixin amb els requisits fixats en la categoria de premi corresponent. Hi ha cinc categories: premi a l’establiment històric (més de 100 anys); premi honorífic, premi a l’antiguitat i premi a la innovació i premi a la renovació de gran format.

El jurat està format per membres de les associacions de comerciants legalment constituïdes, una representant del Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, una de l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental i la regidora de promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers.

Quin és el premi?

El premi consisteix en el lliurament d’un obsequi commemoratiu en el marc d’un acte públic de reconeixement organitzat amb aquesta finalitat.

Quines categories hi ha?

  • Premi a l’establiment històric: Es defineix com a establiment històric qualsevol establiment comercial amb més de 100 anys d’història a la ciutat, ja sigui per història familiar o per història d’activitat. D’acord amb la proposta realitzada pel jurat dels premis, en aquesta categoria es premiarà a un màxim de 5 establiments històrics. La documentació que acredita l’antiguitat de l’establiment serà verificada pels tècnics municipals a partir dels documents dipositats en l’arxiu municipal, o els arxius/documents privats facilitats pel propi establiment comercial.

  • Premi honorífic: En aquesta categoria poden ser premiats tant els establiments comercials com les persones, d’acord amb la proposta motivada pel jurat dels premis. Es premiarà l’establiment comercial que es consideri singular i que no compleixi els requisits de les categories anteriors, o bé una persona que destaqui per la seva dedicació al comerç, a la ciutat i que sigui mereixedora d’aquest reconeixement.

  • Premi a l’antiguitat: En aquesta categoria poden optar al premi els establiments comercials que presentin la seva candidatura i que acreditin que enguany fan 25, 50 o 75 anys; els tècnics municipals verificaran la documentació.

  • Premi a la innovació: En aquesta categoria l’establiment comercial que vulgui optar al premi per innovació haurà de presentar una memòria explicativa detallant el caràcter innovador de l'activitat comercial, adjuntant la documentació (fotografies, vídeos, etc) que cregui convenient per a justificar la candidatura. Els tècnics municipals verificaran la informació.  

  • Premi a la renovació de gran format: En aquesta categoria l’establiment comercial que vulgui optar al premi per renovació de gran format haurà de presentar una memòria explicativa detallant la inversió realitzada, adjuntant la documentació (fotografies, vídeos, etc) que cregui convenient per a justificar la candidatura. Els tècnics municipals verificaran la informació.