Horari i calendari d’obertura comercial

El nombre d'hores setmanals en què els establiments comercials poden romandre oberts és de 75 h (com a màxim), de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar les diumenges i festius no específicament autoritzats.

Així mateix, tenint en compte la conciliació familiar, s'estableix que no podran romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21 i les 6 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22 a les 7 h.

D’altra banda, a Catalunya el comerç en general pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l’any, d’acord al calendari que fixa la Generalitat, més dos festius que determina cada ajuntament per al seu terme municipal.

 Festius d’obertura comercial autoritzada a Granollers l’any 2023:

● 8 de gener

● 25 de juny

● 12 d'octubre

● 26 de novembre 

● 3(*), 6, 8, 10(*) 17 i 24 de desembre

(*) el 3 i 10 de desembre són els dos festius d'obertura de caràcter local pel municipi de Granollers.

 Festius d’obertura comercial autoritzada a Granollers l’any 2024:

● 7 de gener
● 30 de juny
● 12 d'octubre
● 1 de novembre  (*)
●  1, 6(*), 8, 15, 22 i 29 de desembre

(*) l'1 de novembre i el 6 de desembre són els dos festius d'obertura de caràcter local pel municipi de Granollers

 

Enllaç a la Guia pràctica dels horaris comercials de la Generalitat de Catalunya