Obres a Granollers

Les obres a la carretera BV-1432 milloren l’accessibilitat a l’entrada de Granollers i promouen una mobilitat més segura, ordenada i sostenible amb un nou itinerari per a vianants i ciclistes

El 25 de gener van començar les obres de millora de l’entrada de Granollers per la carretera BV-1432, venint de Lliçà d’Amunt, entre la C-17 i l'estació de Renfe. Les obres pretenen pacificar el trànsit de l’entrada a la ciutat per ponent i millorar l’accessibilitat dels barris de Can Gili i Terra Alta, així com de les urbanitzacions, amb la construcció d’una nova rotonda a l’alçada de Terra Alta. En aquest punt, s’iniciarà un tram més urbà amb un itinerari per a vianants i ciclistes, paral·lel a la carretera i separat per un parterre verd.

El projecte s’ha dividit en dues fases. La primera fase s’iniciarà el 25 de gener i es preveu que acabi el setembre de 2021, i es correspon a les obres que van des de la rotonda de la C-17 fins a l’inici de les rampes a tocar del pont sobre la via. La segona fase, prevista per 2022, intervindrà en la connexió amb el carrer Joanot Martorell i amb la carretera de Canovelles.

Les obres de la primera fase aniran a càrrec de l’empresa de construccions Pasquina, SA, per un import de 865.150 euros, IVA inclòs, uns 200.000 euros per sota del preu de licitació. El cost de les obres serà compartit entre l’Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona, que n’assumirà aproximadament un 60 per cent del total. El procés de licitació i adjudicació de les obres, així com el seu seguiment i direcció aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona, com a titular de la BV-1432.

L’actuació es conforma a partir de l’aprofitament de la plataforma actual, majoritàriament de tres carrils i vorals amplis. El projecte preveu pacificar el trànsit amb un sol carril per sentit, més estrets, excepte en el tram de gir a la carretera de Canovelles. Després de la sortida de la C-17 i a l’alçada d’un camí existent, l’itinerari se situarà al costat nord i així es mantindrà fins a l’accés al carrer Josep Escobar i també més enllà fins el punt enfrontat amb l’accés al barri de Terra Alta. Aquest recorregut de l’itinerari pel costat nord tindrà una longitud de 300 metres. Superat aquest tram, i sempre en sentit Granollers, es projecta una nova rotonda de 8 metres de radi interior. En aquest punt, l’itinerari canviarà de costat i passarà a transcórrer per la banda sud, fins a l’inici de les rampes d’accés a Terra Alta, amb un itinerari compartit per ciclistes i vianants. Es col·locarà una nova vorada a la carretera per separar el trànsit de vehicles del voral. A continuació de la vorada s’iniciarà un parterre separador de 1,5 metres d’amplada, en el qual s’hi ubicarà el nou enllumenat públic i s’hi plantarà nou arbrat. A continuació del parterre, hi anirà l’itinerari compartit de vianants i ciclistes de 3 metres d’amplada.

 

Nou equipament municipal per a la petita infància a Can Relats

El 18 de gener es va iniciar la primera fase de construcció del nou equipament de serveis socials de Can Relats, al carrer de Martí Grivé. Les obres consisteixen en la rehabilitació de la façana, la construcció de l’equipament a la planta baixa i el condicionament dels espais exteriors. El termini d’aquesta primera fase és de cinc mesos, amb un pressupost de 452.955,79 euros, IVA inclòs. Les obres aniran a càrrec de l'empresa Construccions, Àrids i Formigons, SA, Grup Viscola.

L'edifici de Can Relats s'aixecarà darrera de la façana existent protegida. El projectes ha estat dissenyat per la Unió Temporal d'Empreses (UTE) de Maira Gonzalez & Francesc Vargas, l'equip d'arquitectes que va guanyar el concurs públic convocat per l'Ajuntament.

El projecte aposta per la recuperació, la reinterpretació i el respecte dels elements constructius propis de l'edificació en ciutats jardí del segle XIX i els elements originals de Can Relats: la façana principal i les magnòlies del jardí d’accés. La nova construcció incorpora millores de l’accessibilitat i mesures d’estalvi energètic i d'arquitectura passiva com són la ventilació creuada, l’increment de l'aïllament i finestres que aprofiten la llum natural.

Serveis socials per als més petits

A l'edifici de Can Relats es reubicaran serveis socials situats actualment a l'Espai Cangur, al carrer de Roger de Flor. Inicialment es traslladarà l'Espai Familiar Petits i Grans, destinat a infants de 0 a 4 anys i les seves famílies, on es fan activitats lúdiques, educatives i altres aprenentatges d'atenció específica als nadons, en horari de matí; i també el grup de 3 a 6 anys del Centre Obert Sud en horari de tarda, on es potencia l'adquisició d'aprenentatge d'hàbits i normativa social, a través d'activitats lúdiques i relacionals.

 

Instal·lació de rampes mecàniques al carrer de Carles Riba

Les rampes mecàniques al carrer de Carles Ribes tenen per objectiu facilitar la mobilitat als veïns i veïnes de la zona alta de la Font Verda, així com l’accés a equipaments com el Centre Vallès, l’Arxiu Comarcal, la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, el camp de futbol de la Font Verda, el cementiri i el tanatori. El carrer de Carles Riba té una pendent de mitjana de l’11,31 %, molt superior al que és recomanable per als itineraris urbans.

La redacció del projecte i la instal·lació d’aquestes rampes, així com el seu manteniment, és una de les inversions més destacades dins dels pressupostos de l’Ajuntament dels darrers anys. La primera fase de les obres ja es va acabar i ja es troben en funcionament les rampes mecàniques del carrer de Carles Riba, entre Lluís Vives i Veneçuela. Les obres de la primera fase es van adjudicar a l’empresa UTE «Contratas Vilor, SL – Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación, SL», abreujadament «UTE Granollers Font Verda», per un import total de 2.364.467,05 €.

El setembre de 2021 començaran les obres d’instal·lació de la segona fase de les rampes mecàniques al carrer de Carles Riba. Es tracta del darrer tram, entre el passeig de la Muntanya i el carrer de Lluís Vives I les obres tindran una durada de 12 mesos.

En aquest tram la rampa mecànica es col·locarà a partir de la meitat de l’eix longitudinal del carrer, pujant a la dreta. Aquest fet comportarà la demolició de l’actual vorera i de l’asfalt del carrer, fet que permetrà construir una vorera de més de 5 metres d’amplada entre la façana sud dels edificis del carrer Carles Riba i el límit de la rampa. Aquesta vorera servirà per al pas de vianants i per a l’accés als guals existents o que en un futur es puguin crear, alhora que s’hi plantarà arbrat. L’aparcament de la vorera nord del carrer Carles Riba es mantindrà. Els 165 metres de carrer, amb un pendent que s’acosta al 10 % de mitjana, es dividiran en tres trams de rampa.

El projecte preveu fer de nou tots els serveis del subsòl (clavegueram, recollida d’aigües pluvials...), reurbanitzar les noves voreres i les cruïlles amb els carrers de Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives, per millorar l’accessibilitat.

Quan aquestes rampes entrin en funcionament, el carrer de Carles Riba, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Lluís Vives, passarà a tenir un sol sentit de circulació, de pujada. Aquesta mesura permetrà pacificar el carrer, donar més seguretat i resoldre els problemes existents actualment amb la connexió a la rotonda de la plaça de la Font Verda. 

El pressupost total d’aquesta actuació (2a fase) és de 1.778.458,79 €, IVA inclòs, que inclou la redacció del projecte d'instal·lació d'un itinerari accessible mitjançant rampes mecàniques al carrer Carles Riba (entre la plaça de la Font Verda i el carrer Lluís Vives), així com l'execució de l'obra i manteniment de la instal·lació durant dos anys.