Obres a Granollers

Granollers té ara mateix algunes obres en marxa: els carrers interiors de Roca Umbert, la primera planta del Centre d'Arts en Moviment i la instal·lació de rampes mecàniques al carrer de Carles Riba. També durant aquest estiu es pintarà la senyalització horitzontal en una trentena de carrers i es substituirà el clavegueram del carrer Aragó. El mes de setembre començarà la renovació integral de l'enllumenat de Can Bassa, un dels projectes més votats dels pressupostos participatius.

Can Bassa renovarà totalment l'enllumenat aquesta tardor

El mes de setembre es preveu que comencin les obres per a la reforma total de l’enllumenat de Can Bassa que s'ha adjudicat a l’empresa Sociedad Española Construcciones Eléctricas, SA (SECE), per un import total de 192.614,17 euros, IVA inclòs. Es tracta del canvi de 264 punts de llum i la renovació d'alguns trams de la instal·lació de les línies elèctriques que provocaven avaries puntuals. Els punts de llums seran led que proporcionaran una llum més càlida que contrastarà amb l'actual de color groc de vapor de sodi. A més aquest canvi suposarà un 40 % d'estalvi en el consum d'electricitat respecte les làmpades anteriors. A més s'habilitaran nous punts de llum per eliminar zones fosques. La durada prevista de les obres és de quatre mesos. Aquesta actuació es finançarà majoritàriament, en 150.000 euros, amb la partida de pressupostos participatius ja que va ser el vuitè projecte més votat en la convocatòria.

L’entrada oest de Granollers reduirà la calçada per als vehicles i incorporarà un carril segregat per a bicis i vianants

La Diputació de Barcelona ha redactat un projecte de millora de la mobilitat a l’entrada de Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. El projecte s’executarà en dues fases i es finançarà conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Granollers. Es preveu que l'actuació s'iniciï a finals de 2019.

Aquest projecte té per finalitat desenvolupar diverses actuacions per tal de dotar de les infraestructures necessàries per millorar la mobilitat a peu i en bicicleta, pacificar el trànsit de vehicles i  atorgar la qualitat paisatgística adequada a l’entrada a un nucli urbà.
Actualment el tram de la carretera BV-1432 entre l’accés a la C-17 i l’estació de Renfe té un fort caràcter interurbà. La secció de la carretera té una amplada mitjana de 16 metres, amb vorals entre un i 2,80 metres, amb un carril de circulació per sentit i trams de tercer carril d’accés al barri de Can Gili i d’accés a la carretera de Canovelles. El nivell de trànsit és elevat i s’ha detectat excés de velocitat en el tram, que té una velocitat límit establerta de 50 km/h. Existeix una parada d’autobús que no disposa de les condicions d’accessibilitat suficients ni condicions adequades per creuar la calçada.
Les principals actuacions incloses en el projecte comprenen la urbanització de la carretera per reduir la calçada a una secció de 6,60 metres amb un carril per sentit, a excepció de la cruïlla amb la carretera de Canovelles on es mantindrà el tercer carril de gir, així com la implantació d’una rotonda a l’accés a Terra Alta per eliminar els girs a esquerre i reduir velocitats en el tram. Associat a la rotonda es farà un pas de vianants per connectar les parades de bus.
El projecte també inclou la urbanització d’un itinerari per a vianants i bicicletes de tres metres d’amplada en tot el tram, que connectarà amb la rampa d’accés a l’estació, així com enllumenat, enjardinament de parterres i tractament paisatgístic de l’entorn de l’actuació.
 

Obres a Roca Umbert en espais interiors i a la primera planta del Centre d'Arts en Moviment

El mes de novembre van començar dues obres a Roca Umbert: la urbanització d'alguns dels carrers i places de l'interior i les de la planta primera de la Nau B com a Centre d'Arts en Moviment.

Carrers i places interiors

En aquesta actuació, que ha de permetre millorar l'accessibilitat i facilitar l'ús de tots els equipaments del recinte, es renovarà també una part del clavegueram. S'hi posarà com a paviment llambordins de formigó de dos colors diferents i també es farà un nou edifici destinat a lavabos i a punt de informació, a tocar de la nau de Dents de Serra. A més es col·locaran uns tendals per fer ombra en tres espais de l'àmbit. 

Aprofitant aquesta actuació s'instal·laran les canonades per a una futura xarxa de calor alimentada amb biomassa que ha de donar a servei a diferents equipaments: la Impremta municipal i la Troca, a Roca Umbert mateix; l’escola Ferrer i Guàrdia, l’institut Carles Vallbona, les pistes d’atletisme i els pavellons del Parquet i el Tub.  Amb el mateix criteri, també es posarà una canonada d’aigua no potable que ha de connectar els dipòsits d’aigua soterrats de Roca Umbert amb els Jardins de Lluís Companys, situats al davant. 

L'espai que s'urbanitzarà es complementarà amb la col·locació de bancs de fusta i taules en les zones i patis més amplis, per tal de crear un espai que juntament amb la plantació d'arbrat esdevingui punt de reunió per a les persones usuàries. S'hi plantaran deu arbres que es complementaran amb quatre jardins verticals (envoltant l'edifici on hi ha Arsènic, a la façana del Centre Audiovisual, i en l'edifici situat davant dels locals de les colles de Blancs i Blaus).

En el vestíbul d'entrada del carrer de Prat de la Riba es preveu col·locar una pantalla de gran format i també es canviarà la porta d'entrada a Roca Umbert pel carrer de Lluís Companys, situada al costat de l'Espai d'Arts.

Aquesta intervenció s'ha adjudicat a l'empresa Tecyr Construcciones y Reparaciones SA per un import de  505.425,11 euros, IVA inclòs, i les obres es preveu que tinguin una durada de cinc mesos. 

Es completa el Centre d'Arts en Moviment (CAM)

Els treballs consisteixen en adequar la planta primera de la Nau B de Roca Umbert on actualment s'ubica el Centre d'Arts en Moviment. La intervenció preveu la creació d'una gran sala multifuncional, amb una subestructura per permetre la instal·lació d’escenografies i audiovisuals, i un sistema de cortina per subdividir la sala en dos espais més petits. Hi haurà també una segona sala més petita per practicar arts aèries i una molt petita, individual, per a escalfament corporal, de veu, concentració, etc. També hi haurà unes sales de descans i un espai d’office per poder menjar o prendre un cafè. Amb aquesta intervenció es pretén oferir espais per a assaig i creació que puguin ser flexibles i acollir formats molt diferents, així com oferir estructures que facilitin les pràctiques de circ de petit format de caràcter aeri amb teles, cordes, arc, anelles, etc. D'aquesta manera es pretén fomentar la professionalització de les companyies i la creació d'equips estables, donar continuïtat a l’aprenentatge dels estudiants i als projectes artístics professionals, entre d'altres.

En fases anteriors ja s’havien executat els accessos a aquesta primera planta primera, la sortida d’evacuació, l'accés principal i la Sala 1. 

El projecte busca mantenir al màxim la imatge d’espai industrial.

Instal·lació de rampes mecàniques al carrer de Carles Riba

El mes de març van començar les obres d’instal·lació de les rampes mecàniques al carrer de Carles Riba, entre els carrers de Lluís Vives i Veneçuela. Els treballs tenen una durada prevista de nou mesos i s'iniciaran en la cruïlla del carrer de Carles Riba amb els carrers de l'Olivar i Brasil. 

Aquesta és la primera fase d’un projecte que té com a objectiu facilitar la mobilitat als veïns i veïnes de la zona alta de la Font Verda, ja que el carrer de Carles Riba té una pendent de mitjana de l’11,31 %, molt superior al que és recomanable per als itineraris urbans. Alhora també serà més fàcil accedir a equipaments com el Centre Vallès, l’Arxiu Comarcal, la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, el camp de futbol de la Font Verda, el cementiri i el tanatori. 

Del carrer Lluís Vives al carrer Brasil, la rampa mecànica tindrà tres trams: 

• des del carrer Lluís Vives a l’accés de l’aparcament públic, enfront del carrer de Colòmbia; 

• el segon, des d’aquest punt fins a l’accés al soterrani de l’Arxiu Comarcal, 

• i el tercer fins als carrers de Brasil i l’Olivar. Des d’aquest punt hi haurà dos segments: el primer fins a l’accés al parc del Puig de les Forques; i el segon des de l’accés al parc fins al carrer de Veneçuela. 

En una fase posterior s’executaria el tram del carrer entre la plaça de la Font Verda i el carrer Lluís Vives.

La redacció del projecte i la instal·lació d’aquestes rampes així com el seu manteniment és una de les inversions més destacades dins del pressupost de l’Ajuntament de 2019. Es va adjudicar a l’empresa UTE «Contratas Vilor, SL – Actividades de Infraestructuras Públicas y Conservación, SL», abreujadament «UTE Granollers Font Verda» per un import total de 2.364.467,05 €.mobilitat reduïda. A banda de pavimentar l'aparcament s'hi plantaran una quinzena d'arbres. Es preveu que les obres finalitzin a finals del mes de gener de 2019.