Presentació d'Urbanisme

Gestió i seguiment del desenvolupament urbanístic

El Servei d’Urbanisme de l'Ajuntament de Granollers gestiona el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mitjançant el planejament derivat. Entre les seves competències hi figura la informació urbanística, l'exposició pública, la concessió de llicències d’obres, la inspecció i la disciplina urbanística.

 

Serveis d'Urbanisme
C. de Sant Josep, 7, 3a planta
08401 Granollers
Tel. 93 842 66 50 - 93 842 66 58
urbanisme@granollers.cat


Horari de consulta:
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h