Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic

Recull de documents de tot el projecte

La redacció del present Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic intenta recollir el més interessant del patrimoni arquitectònic, històric, urbanístic, de les àrees urbanes d'interès ambiental i de les àrees arqueològiques. Des de la dècada del cinquanta els processos de transformació han alterat greument el paisatge urbà que, cal preservar especialment en les àrees de nucli antic i dels primers creixements de fora muralla.

Document aprovat definitivament: 15 d'octubre de 2003