Fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Documentació generada per la institució sanitària de la ciutat des de la seva creació fins a principis del segle XXI. Conté documents que permeten resseguir-ne l'activitat en les tres ubicacions ha tingut al llarg de quatre segles, des de l’Hospital de Sant Domènec (actual Sala Francesc Tarafa) fundat al segle XIV per Bertran de Seva per acollir pobres, pelegrins i malalts, passant pel convent dels Caputxins (a l’actual carrer. A. Vinyamata), fins a l’edifici de caire modernista de l’hospital actual.

+
Vista aèria de l'Hospital de Granollers,1985-90 / Autor: Paisajes Españoles SA/Fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

La documentació del Fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers permet conèixer-ne l'activitat desenvolupada des del document més antic datat de 1693. Hi trobem informació sobre la gestió interna, els òrgans de govern, actes de la Junta del Patronat i correspondència. La major part del volum fa referència a la gestió econòmica i financera, que agrupa tot el material comptable de la Fundació. També es pot trobar informació sobre recursos humans de l’Hospital. Els documents relacionats amb els pacients es recullen en diversos formats de registre d’entrada i sortida, diagnòstic, estada i tractament. Hi ha un petit grup de documentació sobre els centres externs que ha gestionat l’Hospital, com l'Asil, la Guarderia Cangur i l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris. 

La institució va signar amb l’Ajuntament el contracte de cessió temporal en règim de comodat el mes de maig de 2021.

El Fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers s'ha pogut tractar gràcies a la subvenció de la Generalitat de Catalunya: "Tractament documental, digitalització i restauració del fons Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, subvencionada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural dins els projectes per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxiu."

 

Dates extremes: 1693 -2015

 Volum i suport:

  • 81,7 documents textuals en suport paper (manuscrit, mecanografiat i imprès)
  • 5.903 imatges positius en suport paper, diapositives i negatius de polièster i plaques de vidre) 
  • 44 plànols
  • 20 audiovisuals (11 vídeos VHS i 9 DVD)

     

 Podeu consultar:

 

 Per veure els documents adreceu-vos a l’Arxiu Municipal de Granollers, al c. de l’Olivar, 10.

A l'Arxiu Digital, podeu consultar en línia:

I a l'Arxiu d'Imatges

 

Dins el Fons Ajuntament de Granollers hi ha documentació relacionada amb l’activitat de l’Hospital Asil de Granollers i que es recull en aquest catàleg.