Expedient de constitució de l'Ajuntament de Granollers l'1 de juliol de 1935

80 anys de la constitució d'un nou consistori dins la II República, després dels fets d'octubre de 1934

+
Fragment de l'acta de constitució de l'Ajuntament l'1 de juliol de 1935 / AMGr

El 6 d'octubre de l'any 1934, Lluís Companys, president de la Generalitat, va proclamar l'Estat català de la República federal espanyola. La defensa d'aquest Estat va derivar en els fets d'octubre de 1934. A Granollers, la proclama –repetida des del balcó de l'Ajuntament– no va derivar en la defensa d'un nou estat sinó en una revolta de la CNT-FAI vallesana que intentà, sense èxit, l'establiment d'un comunisme llibertari, d'arrel anarquista, a la ciutat. La resistència a Granollers es va perllongar fins dos dies després. L’exèrcit va ocupar la ciutat fins al dia 17 d'octubre i van canonejar l'Ajuntament, causant-hi greus desperfectes a la façana i a l'interior. Es van detenir una vuitantena de persones a la comarca, trenta-cinc, de Granollers. El país va quedar sotmès a l’estat de guerra fins al mes d’abril de 1935.

L'expedient s'inicia amb el certificat del Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya en el qual es comunica com s'han de restablir els nous ajuntaments, de conformitat amb els decrets del Govern general interí de Catalunya, del 26 d'abril de 1935, i del conseller de Governació, del 26 de juny de 1935. Fa referència als consellers suspesos, separats o substituïts per haver participat en els fets d'octubre del 1934. Hi consta també l'acta de constitució de la nova corporació municipal, d'1 de juliol de 1935, amb el nomenament dels nous regidors i de l'alcalde Artur Gasset i Duràn, qui va exercir el càrrec entre el 17 d'octubre de 1934 i el 4 de febrer de 1936.

L'expedient descrit forma part de la Sèrie 289. Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament. En aquesta sèrie, hi ha expedients de constitució de l'Ajuntament i nomenaments de regidors i alcaldes des del 1887 fins a l'actualitat.

Al nou portal de l'Arxiu Fotogràfic, podeu veure fotografies dels fets d'octubre de 1934 i de l'alcalde Artur Gasset i Duràn.

Per consultar aquest expedient o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.