Ban de l'alcalde de Granollers on anuncia la celebració de l'Ascensió amb una fira de bestiar el 3 de juny de 1943

Document seleccionat amb motiu de la 65a edició de la Fira i Festes de l'Ascensió

+
Ban de l'alcalde Francesc Sagalés, 1943 / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

Amb aquest ban, Francesc Sagalés i Corderas, alcalde de Granollers, fa saber que tindran lloc diversos actes amb motiu del Concurs Comarcal de Bestiar del Vallès i que hi assistiran personalitats rellevants com el general Moscardó i el governador civil Correa Veglisson. A més, demana a la ciutadania que engalani finestres i balcons com a dia de festa gran a la ciutat.

En plena postguerra, per iniciativa de les Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos de la comarca i amb la cooperació de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Granollers i altres entitats, el 3 de juny de 1943 -dijous de l'Ascensió-, es va organitzar un Concurs Comarcal de Bestiar del Vallès, que, amb els anys, es convertiria en la primera edició de les Fires i Festes de l'Ascensió de Granollers. L'exhibició del bestiar i el concurs es van fer al Parc de l'Estació, on eren les places de Barangé i de Calvo Sotelo, a l'actualitat, de Pau Casals. Les autoritats civils i militars van visitar el recinte firal i es va fer una primera desfilada del bestiar per l'espai central del parc.

El document seleccionat fa referència a aquesta primera Fira. Juntament amb aquest ban, a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), hi ha altres documents sobre aquesta edició dels inicis de la celebració de l'Ascensió a la ciutat. Entre d'altres, una invitació de l'alcalde a assistir al concurs de bestiar, un comunicat de reunió de l'alcalde adreçat a presidents d'entitats i empreses del municipi i un ofici dirigit als alcaldes del Vallès perquè facin propaganda del concurs. Com a document destacat, hi ha un àlbum de fotografies del Concurs Comarcal de Bestiar del Vallès que conté 150 imatges, d'autor desconegut; petits dibuixos amb aquarel·la, d'Amadeu Freixas, i una orla acolorida a la ploma amb l’escut de Granollers, de J. Amat Virgili.

Aquest àlbum, juntament amb un altre de la Fira-Exposició Provincial Ramadera de l'any següent (1944), es dóna a conèixer a la nova exposició de l'AMGr, “La Fira del Bestiar els anys 1943 i 1944”, a la planta baixa de l'Ajuntament (pl. de la Porxada, 6), del 4 de maig al 14 d'agost.

 Consulteu-ne els Enllaços Relacionats, al final d'aquesta pàgina

El ban d'aquest Document del mes forma part dels documents de les Fires i Festes de l'Ascensió del Fons Ajuntament de Granollers de l'AMGr. Per consultar-lo o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.