Reunió d'entitats esportives de Granollers

Resum de la reunió celebrada el dia 30 de juny de 2010

01 de Setembre 2010

Ordre del dia:

  • Informar de la situació de la web municipal 2.0 en referència a l'àmbit esportiu
  • Valoració de les enquestes referents a bones pràctiques que porten a terme els clubs locals
  • Presentació/resum dels resultats de la informació presentada per part de les entitats esportives a l'Observatori de l'Esport a Granollers
  • Proposta de díptic informatiu de les entitats esportives locals en els centres educatius
  • Informar de la Llei de les professions de l'esport i del Decret de les Entitats
  • Reglament d'ús de les instal·lacions esportives, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 25 de maig de 2010