Necessites un espai d'un centre cívic?

Algunes de les sales i aules dels centres cívics municipals estan a disposició de les entitats i de la ciutadania per a portar-hi a terme activitats que tinguin una finalitat cultural, educativa, cívica o social i no tinguin afany de lucre*

Les sol·licituds es faran amb un mínim d’antelació de 10 dies hàbils i un màxim de 90 dies naturals i estaran subjectes a la disponibilitat d’espais un cop tancades les programacions dels centres cívics.

*Nota: les següents activitats no estan permeses:

  • Activitats privades d’interès particular (celebracions, actes familiars, amb ànim de lucre)
  • Celebracions o manifestacions de caràcter religiós
  • Activitats directament vinculades a la promoció d'activitats econòmiques
  • Totes aquelles activitats que atemptin contra els valors fonamentals d'igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats, administracions públiques, empreses, particulars i col·lectius no reglats 

Com sol·licitar espais

La petició per a la utilització de qualsevol dels espais de la Xarxa de Centres Cívics, es realitzarà telemàticament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Granollers.

Tarifes i condicions

Consulteu les ordenances fiscals vigents i les pautes d'utilització del servei de cessió d'espais.

Quins espais hi ha disponibles?

Consulteu el requadre d'espais en cessió.