La Xarxa de Centres Cívics

Els centres cívics de Granollers són espais per a tothom on pots formar-te, trobar-te amb altres persones, compartir interessos, i moltes altres activitats. Els cinc equipaments es troben estructurats en xarxa per tal d’afavorir que l'activitat de cadascun d'ells tingui en compte l'activitat dels altres, i això les complementi i les reforci.