Servei d'exposicions

Servei de cessió d’espais a entitats o a particulars, per a exposicions o mostres.

+
Espai expositiu de Can Bassa

La Xarxa de Centres Cívics de Granollers conté en el seu catàleg de serveis la prestació del Servei d’Exposicions, que es defineix com a un servei de cessió d’espais a entitats o a particulars, per a exposicions o mostres. 

Temàtiques

S’acceptaran les temàtiques d’aquells elements expositius que tinguin un interès social, humanitari, artístic o cultural per a la ciutadania i es puguin adaptar a les característiques de la sala.

Criteris d'admissió de les exposicions

Els criteris per a l'admissió de propostes es basaran en:

  • La qualitat de la proposta, la justificació teòrica del projecte o la proposta de resolució tècnica
  • L’interès sociocultural i ciutadà de la proposta

En tot cas la Xarxa de Centres Cívics es reserva el dret d’admissió de les propostes, que valorarà específicament un equip format per tècnics/es de centres cívics.

Descripció dels espais expositius

La Xarxa de Centres Cívics consta de dos espais expositius: el vestíbul del Centre Cívic Can Bassa i la sala d’exposicions del Centre Cívic Nord.

Què cal fer per sol·licitar un espai expositiu? 

Per sol·licitar qualsevol dels espais expositius de què disposem, cal consultar les condicions, omplir la fitxa de sol·licitud i enviar-la per correu electrònic (en el cas del Centre Cívic Can Bassa, a l'adreça centreciviccanbassa@granollers.cat, i en el cas del Centre Cívic Nord a centrecivicnord@granollers.cat). També es pot lliurar la fitxa de manera presencial dins de l'horari d'obertura dels centres.