El CIRD col·labora en la difusió d'un qüestionari del col·lectiu Dones Juristes per denunciar maltractament dins l'àmbit judicial

Des de Dones Juristes volen fer visibles maltractaments i actes de revictimització per eradicar-les dels operadors del sistema de justícia.

17 de Desembre 2015
+

El col·lectiu Dones Juristes ha dissenyat  un qüestionari per identificar situacions de maltractament en l'àmbit judicial que pateixen les dones que han denunciat algun tipus de violència masclista.

Aquests maltractaments, que revictimitzen les dones, són normalment molt difícils de denunciar. És necessari, però, fer-los visibles, per demanar a les autoritats que prenguin mesures davant d'aquesta realitat. 

Convidem doncs a aquelles dones que s’hagin trobat en aquesta situació a emplenar-lo en línia.

El qüestionari és totalment anònim. S’hi pot accedir des dels enllaços següents: 

En català: http://goo.gl/forms/2PE1IxR2LM  

En castellà: http://goo.gl/forms/Kw36vaGaWT 

Un cop recollit un nombre significatiu de respostes, el col·lectiu Dones Juristes vol fer arribar una queixa al Consell General del Poder Judicial.