Punt informació i orientació sobre igualtat i diversitat de gènere

El CIRD us ofereix recursos i orientació sobre qualsevol tema vinculat a la igualtat o la diversitat de gènere, així com assessorament per tirar endavant algun projecte o per incorporar la mirada de gènere a la vostra entitat o servei.

+

1. Formació en igualtat de gènere

El CIRD ofereix formació a mida sobre coeducació, diversitat sexual i de gènere, prevenció de les violències masclistes, etc. per a entitats educatives de l’àmbit formal i no formal, per a equips professionals dels serveis locals i per aquelles organitzacions que treballen directament amb la ciutadania.

2. Suport a la participació social de les dones

El CIRD és un espai de suport i assessorament als grups i entitats de dones de la ciutat que s’organitzen per tal d’avançar en la igualtat entre homes i dones o en el reconeixement dels drets de les persones LGBTI+. Alhora, s’ofereix assessorament a les entitats d’altres àmbits interessades en treballar temes vinculats a la igualtat de gènere.

3. Assessorament sobre incorporació de la perspectiva de gènere a serveis o projectes

Des del CIRD assessorem totes aquelles entitats o empreses que estiguin interessades en revisar el seu funcionament intern o els seus projectes i activitats per tal d’incorporar la perspectiva de gènere i adoptar mesures per a la igualtat.