Des de l’any 2008, en el marc de la commemoració dels bombardeigs de la ciutat, l’Ajuntament de Granollers duu a terme el programa ‘Granollers, vila oberta a la pau’, adreçat a tota la població, però amb una atenció especial als escolars. Es tracta d’un conjunt d’activitats que, partint del record i la preservació de la memòria històrica dels bombardeigs del 1938 i 1939, tenen per objectiu treballar la pau, la justícia global i els drets humans per fer de la ciutat un espai on prevalguin els valors de la convivència, el diàleg, l’educació i la resolució pacífica dels conflictes. Des del convenciment que els municipis poden ser agents importants en la transformació del món, Granollers expressa amb aquesta programació el seu compromís amb la pau.

 

Acte de commemoració i d’homenatge a les víctimes del bombardeig de 1938

Entrevista a Concepció Molins Peiró

Memòries del Bombardeig

Notícies


Agenda