Normativa sobre comerç i fires

REGULACIÓ COMERCIAL - COMERÇ

Horaris comercials

 

El nombre d'hores setmanals en què els establiments comercials poden romandre oberts és de 75 h (com a màxim), de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no especificament autoritzats.

Així mateix, tenint en compte la conciliació familiar, s'estableix que no podran romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos, entre les 21 h i les 6 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós inclosos, de les 22 a les 7 h.

Altres obligacions

Publicitat de l’horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l’horari d’obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d’exhibir l’horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l’exterior de l’establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d’avançar el seu horari de tancament a les 20 h, i els dies 25 de desembre, i 1 de gener han de romandre tancats.

Calendari d'obertura comercial 

Regulació comercial, consum i drets lingüístics