Respostes a les trenta-tres preguntes plantejades per l'intendent general de Catalunya al Comú de Granollers

Aquest document s'ha restaurat i s'ha presentat el 23 d'octubre al Museu de Granollers, dins dels actes amb motiu del Tricentenari 1714-2014

+
El document restaurat / AMGr

És un quadern, de 23 fulls i 32 x 23 cm, que forma part del Fons de l'Ajuntament de Granollers de 1715. El títol complet és Respostes a les trenta-tres preguntes plantejades per l'intendent general de Catalunya al Comú de Granollers en relació a les seves característiques geogràfiques, demogràfiques i econòmiques i a la situació fiscal del consistori.

Es tracta del document més important del segle XVIII que tenim a l'Arxiu com a testimoni d'història local. És un retrat molt detallat de l'època i conté un padró complet de la població de Granollers. És la primera vegada que trobem una piràmide d'edat de la ciutat, a més d'una anàlisi de la situació de cada casa, tant de les persones com dels edificis. També ens aporta dades dels conreus de Granollers i part del Vallès: la quantitat i la qualitat de les terres, el tipus de productes cultivats i la productivitat. També hi ha els oficis de la població, el rendiment del mercat setmanal, el nombre i el tipus de comerços i les despeses de l'Hospital Asil. Totes aquestes dades van ser la base per imposar un nou tribut.

Un cop acabada la Guerra de Successió, a partir de 1715, es va posar en marxa un nou sistema fiscal, “el reial cadastre”, que gravava els béns immobles, les rendes i les activitats professionals. L'’impulsor de la nova fiscalitat va ser José Patiño, president de la Real Junta Superior de Gobierno y Justicia del Principado de Cataluña. Se’n diuen “Respuestas” perquè tots els pobles havien de respondre una sèrie de preguntes sobre el territori que ocupaven. D'aquest qüestionari general, en va sorgir l'anomenat "Cadastre de Patiño", un impost global i directe establert al Principat de Catalunya el 1716. El nou tribut fou exigit en forma de repartiments arbitraris.

El text complet del document es va editar amb el títol "Respuestas a unas preguntas a las cuales deven satisfacer de Común y Particular del término y villa de Granollers, obispado de Barcelona” (Granollers: Gràfics Josep, 1934. Biblioteca Granollerina, 3. 53 pàgs).

Per consultar aquest document o per a més informació, adreceu-vos a l'AMGr, al c. de Sant Josep, 7. També podeu trucar al telèfon 93 861 19 08 o enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.