Situació econòmica de l'Ajuntament de Granollers el 14 d'abril de 1931

Document seleccionat amb motiu del 84è aniversari de la II República

+
Portada del document, 1931 / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

Es tracta de l'estat dels comptes municipals l'abril de 1931.

El nou govern republicà fa una anàlisi de la situació econòmica de l'Ajuntament quan es constitueix el nou consistori. A la primera pàgina del document, hi ha un resum de la situació econòmica, dividit en pressupost ordinari i pressupost extraordinari. S'hi pot observar que l'Ajuntament de Granollers tenia superàvit.

A continuació de la pàgina de resum, hi ha el detall dels crèdits pendents de cobrament, els crèdits pendents de pagament, les factures pendents de pagament d'aquell exercici, a l'abril de 1931, i, finalment, el pressupost extraordinari. En cada un dels casos especifica el concepte i la quantitat i, a les dues primeres relacions, també, l'exercici pressupostari.

Aquest document forma part del Fons Ajuntament de Granollers i està classificat dins l'entrada de quadre 8.2.2 Comtes generals del quadre de classificació d'aquest fons.

Per consultar-lo o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.