Relació de danys i perjudicis causats per la Guerra Civil a Granollers, octubre de 1939

Document seleccionat amb motiu del 76è aniversari del final d'aquest conflicte bèl·lic

+
Portada d'aquesta relació, 1939 / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

Es tracta d'una relació dels mobles i immobles danyats durant la Guerra Civil a Granollers. La majoria, afectats pels bombardeigs dels anys 1938 i 1939 a la ciutat. El nou ajuntament franquista constituït el gener de 1939 va elaborar aquest document el mes d'octubre d'aquell any.

Aquesta relació té dues parts. La primera, una llista d'immobles danyats, amb nom del propietari, domicili, situació de la finca afectada, valoració de desperfectes i valor de l'immoble o finca. En total, 233 finques, amb una valoració de desperfectes que suma més de 4,8 milions de pessetes.

La segona és una relació de perjudicis causats per la guerra en maquinària, estris, mobles i existències dipositades en magatzems. En aquesta llista, se'n detallen 83, amb nom del propietari, domicili i valors, amb una valoració total de més de 2,9 milions de pessetes, la major part, en existències (més d'1,2 milions), seguit de maquinària (més de 900.000 pessetes).

Aquest document forma part del Fons Ajuntament de Granollers, dins la Secció 13 SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL, Subsecció 13.1 Junta Local de Defensa Passiva.

Per consultar-lo o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr), al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.