Registre municipal de forasters

Document de 1917 elaborat per tenir un control dels forasters que estaven vivint al municipi. Cada un dels registres consta del nom la professió, el temps de residència i les dades personals de cada domiciliat a més d'una descripció física de cada persona i alguns d'aquests registres van acompanyats d'una fotografia.

+
Portada del Registre de forasters de l'any 1917

La documentació d'empadronament és una de les documentacions més consultades per els usuaris dels arxius, normalment per aquells qui fan recerques genealògiques. El document seleccionat es troba dins aquest conjunt documental. Es tracta d'un tipus de padró municipal d'habitants per controlar els forasters del municipi. A l'arxiu tenim 7 llibres de registre de forasters des de 1845 fins el de 1917, a diferència dels altres registres de forasters anteriors el de 1917 aporta més dades que els anteriors i fins hi tot fotografies i empremtes dactilars.

Una curiositat és que la majoria de les dones que apareixen en aquest document són religioses, com es pot apreciar a les imatges del document.

Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.