Projecte de construcció d'un mercat municipal

Es tracta d'un projecte d'obres elaborat entre 1939 i 1940 per la construcció d'un mercat municipal, on plantegen dos possibles emplaçaments per aquest projecte.

+
Portada del projecte

El projecte s'inicia amb un informe de l'arquitecte municipal Joaquin Garcia Alcañiz on exposa la necessitat de construir un mercat i proposa dos projectes diferents amb els seus avantatges i inconvenients, acompanyats d'un plànol d'emplaçament dels dos projectes:

  1. Mercat subterrani a la plaça de la Porxada
  2. Mercat a peu pla a la plaça Barangé.

L'arquitecte Joaquin Garcia Alcañiz acaba l'informe aconsellant la construcció del mercat de la plaça Barangé. A continuació hi ha els acords presos per la Comision Especial Plaza Mercado on després d'analitzar l'estudi de l'arquitecte municipal també acorden que la millor opció és la construcció del mercat a la plaça Barangé.

A continuació hi ha els pressupostos per la construcció del projecte acordat i la documentació que inicia el procés de subhasta per la contractació de la construcció de les obres del mercat.

En el projecte també hi ha un croquis del projecte del mercat subterrani de la Porxada i un altre de la distribució de les parades en aquest possible mercat, que data del 20 de març de 1939.

En el diari local Estilo hi ha una crònica de 28 d'agost de 1940 amb uns plànols del projecte del mercat guanyador de la plaça Barangé de l'arquitecte José Boada Barba acompanyat d'un text del propi arquitecte explicant la construcció d'aquest.

 Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

 Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.