Primer padró municipal de Granollers, de 1827

Hi consten 2.796 habitants

+
Tapa del llibre del padró municipal de 1827 / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

El padró municipal de l'any 1827 és un llibre amb tapes de cartró folrat de pell, de 32 cm de llarg, 22 cm d'ample i 9 cm de gruix, amb 626 pàgines.

Aquest padró, organitzat per adreça, conté la relació del veïnat del municipi amb les seves dades personals. Està ordenat per carrers; en cada carrer, cada una de les cases. Cada pàgina correspon a una casa i hi consta: carrer, tipus d'edifici, nom i cognoms de qui hi viu, edat, estat civil, lloc de procedència, professió i observacions. En aquestes observacions, hi ha altre tipus d'informació, com a quina escola van els infants de la casa i si la família té propietats. A l'última pàgina del llibre, hi ha un resum de dades. Hi consten 2.796 habitants. També hi ha xifres per edat i per sexe.

Dins d'aquest llibre, hi havia 5 fulls que s'han separat com a document. Es tracta d'una llista de fadrins del barri, de Santa Esperança, Santa Elisabet i Sant Roc. També hi ha una llista de persones solteres residents al barri de Santa Anna.

El padró municipal d'habitants pertany a l'entrada del Quadre de classificació 6. Població i eleccions del Fons Ajuntament de Granollers de l'Arxiu i a la sèrie 51. Padrons municipals d'habitants. Molt relacionada amb aquesta sèrie, hi ha les sèries 52. Fulls d'empadronament i 54. Altes, baixes i modificacions del padró d'habitants. Aquest tipus de documentació també s'elabora actualment, ja que la funció administrativa continua vigent, tot i que ha canviat la manera d'elaborar-los i que ja no els trobem en format paper, sinó, electrònic. A més, s'anomena padró continu perquè no es tanca per anys, com es feia antigament.

Disposem d'un catàleg de la documentació padronal de Granollers en el qual es pot consultar documentació relacionada amb l'empadronament a la ciutat des de l'any 1827 i fins al 1955 i que custodia l'Arxiu Municipal de Granollers. També, de documents d'anys anteriors, de 1668 a 1776, que aporten dades significatives sobre els habitants de la ciutat.

Per consultar aquest document o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.