Primer Llibre d'amillarament de l'Ajuntament de Granollers

Document del gener de 1818

+
Introducció del Llibre d'amillarament de l'Ajuntament de Granollers de 1818 / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

En l'inici del 2018, l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) us mostra dues pàgines d'aquest llibre d'ara fa 200 anys:

 Podeu llegir-ne la introducció i un full que il·lustra el tipus d'informació que hi podem trobar

 

L'amillarament és l'informe elaborat pels ajuntaments contemporanis per conèixer la riquesa dels contribuents del seu terme municipal i obtenir el repartiment de la contribució territorial. Hi consten el nom del cap de família, la casa, les parcel·les de terreny que posseïa, la seva localització, l'ús i els topònims. Es tracta d'una documentació de caràcter general per a l'estudi de la propietat de la terra, que ens pot ajudar en la recerca genealògica. 

Aquest llibre -manuscrit sobre paper i amb cobertes de pergamí, de 35,5 x 26 cm- és anterior a la Llei de reforma tributària de 23 de maig de 1845, a partir de la qual la contribució territorial directa s'estén a tot l'Estat. No només a la Corona d'Aragó, on existia des del 1716.

Forma part de la sèrie 314. Llibres d'amillaraments (Padrons i registres històrics de tributs), dins la secció Finances, del Fons Ajuntament de Granollers de l'AMGr.

Per consultar aquest document o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al carrer de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu a l'a/e arxiu@ajuntament.granollers.cat.