Primer acord de Llibre d'Actes de La Unió Liberal

Document del 1887, any de la fundació d'aquesta emblemàtica entitat granollerina

+
La primera pàgina d'aquest acord, Llibre d'Actes de La Unió Liberal de 1887 a 1894 / Fons documental de La Unió Liberal / AMGr

Aquest mes de desembre, us presentem aquest document dins la programació de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) per commemorar els 130 anys de La Unió Liberal. Es tracta del primer acord del Llibre d'Actes de l'entitat dels anys 1887 a 1894, un dels llibres incorporats a l'AMGr gràcies a una donació d'Anna Maria Duran i Casanovas.

Aquest acord, del 3 d'abril de 1887, escrit en dues pàgines i mitja del Llibre, deixa constància de la fundació de l'associació. A més, s'hi explica que es va fer una reunió de veïns de partits liberals a la ciutat, presidida per dos socis fundadors: el de més edat i el més jove. També, que es van llegir i aprovar els estatuts, la inscripció de socis, la votació a la Junta de Govern i el nom: Hermandad La Unión Liberal.

La programació de l'Arxiu amb motiu de l'aniversari de la fundació d'aquesta entitat continua amb l'exposició fotogràfica "130 anys de La Unió Liberal", que es pot visitar fins al mes de febrer de 2018, a més de la tertúlia de l'Arxiu de desembre.

Podeu llegir aquest primer acord de La Unió Liberal: 


Per consultar aquest document o per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.