Plànol de la façana del nou cementiri municipal de l'arquitecte Francisco Mariné

Document creat el 22 d'agost de l'any 1889

+

És un plànol fet per l'arquitecte municipal Francisco Mariné de la façana del nou cementiri.

Conté l'aprovació del Governador civil de la província.

Forma part d'un conjunt de documents que es van elaborar entre els anys 1877 i 1894 sobre la necessitat de construir un nou cementiri i l'execució d'aquest; i que es conserven a l'Arxiu Municipal, juntament amb d'altres com l'Acta d'inauguració o un expedient sobre l'evolució de les obres que es van executant al nou cementiri des de l'any 1895 fins el 1909.