Ofici de l'alcalde de Granollers sol·licitant permís per a la realització d'una conferència sobre "Els drets de la dona"

Aquest mes de març, correspondència de l'any 1932, per commemorar el Dia Internacional de les Dones

+
L'ofici d'aquest Document del mes, de l'any 1932 / Fons Ajuntament de Granollers / AMGr

Aquest document pertany a l'expedient de sol·licitud de celebració d'una conferència.  No hi consta cap document de resposta.

Està format per dos documents: una instància a nom de Maria Blanxart, en representació de l'entitat Cívica Femenina, on sol·licita permís per fer aquest acte -a càrrec d'Àngela Mates, al Centre Catòlic-, el 17 d'abril de 1932, i, aquest ofici en nom de l'Ajuntament de Granollers, sol·licitant el corresponent permís al governador civil. 

Podeu llegir-lo

Aquest expedient esdevé un bon exemple d'una iniciativa de dones per explicar els seus drets, durant la Segona República, quan es van començar a desenvolupar les primeres polítiques d'igualtat de gènere, drets i llibertats referents a la dona.

Aquest Document del mes de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) forma part de la sèrie 190. Correspondència, dins la secció Actes Protocol·laris i Relacions Externes del Fons Ajuntament de Granollers de l'AMGr. En aquesta sèrie, s'apleguen les cartes i els comunicats rebuts i enviats per l'Alcaldia en relació amb altres departaments de l'Ajuntament però, sobretot, amb institucions, organismes d'altres administracions i diferents entitats.

A l'Arxiu Digital, podeu consultar altres documents relacionats amb Correspondència d'aquests anys.

Per consultar la documentació i per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers (c. de Sant Josep, 7, tel. 93 842 67 37, a/e: arxiu@ajuntament.granollers.cat).

  Cliqueu la imatge següent per consultar la programació local on s'ha inclòs la publicació d'aquest Document del mes: