Ofici del Gobierno Civil de Barcelona dirigit a l'alcalde de Granollers, amb relació a la inauguració del Mundial Cine l'any 1914

Aquesta carta de fa un segle és una mostra dels documents seleccionats amb motiu de la tertúlia “La Modernitat en el Granollers de 1914, el bicentenari”

+
La carta, 23 d'abril de 1914 / AMGr

En aquesta carta, del 23 d'abril de 1914, el Gobierno Civil de la Provincia de Barcelona demana a l'Ajuntament de Granollers que l'informi si s'ha inaugurat un nou cinematògraf anomenat Mundial Cine i si compleix amb la normativa vigent. La carta conté un document adjunt de l'inspector municipal de Sanitat que correspon al pagament d'una taxa municipal que va haver d'abonar Sebastián Puig, responsable del cinema, per la inspecció realitzada a l'esmentat local.

El Mundial Cine, ubicat al carrer Príncep de Viana, es va inaugurar el 18 de març de 1914. A més de cinema, aquest local va ser sala de concerts, manifestacions polítiques i altres activitats.

Aquest document forma part de la sèrie documental 190. Correspondència, de cartes rebudes per l'Ajuntament de Granollers. Es tracta de la sèrie escollida per a l'activitat de descripció del grup de voluntariat que, des de l'abril de 2013, col·labora amb l'Arxiu. Aquest grup, que aquest mes participa a Les tertúlies de l'Arxiu, va iniciar la descripció d'aquesta documentació a l'any 1912, per poder tenir una visió del que passava a Granollers ara fa un segle. En aquesta sèrie de correspondència, hi ha documents de 1806 a 1972. A l'actualitat, aquesta sèrie ha deixat d'existir perquè les cartes que es reben s'incorporen a l'expedient corresponent.

Per consultar aquest document o per a més informació, adreceu-vos a l'AMGr, al c. de Sant Josep, 7. També podeu trucar al telèfon 93 861 19 08 o enviar un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.