Notícia que es facilita a la Comissaria de Guerra de Barcelona per a l'estadística administrativa militar de la província

Document creat l'any 1893

+

Es tracta d'un expedient amb informació sobre el poble de Palou. Hi ha descripció de la situació dels molins, resum de la població, noms dels principals contribuents, productes agrícoles i alimentaris, mitjans de transport, tipus de bestiar i indústries.

L'expedient consta de 8 pàgines, mecanografiades i manuscrites, i és de conservació permanent, per tipologia i cronologia.

Aquest document forma part del conjunt generat des de l'Ajuntament de Palou, vinculat a les prestacions militars.

Per consultar-ne la documentació i per a més informació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal de Granollers, al c. de Sant Josep, 7. També podeu trucar al telèfon 93 861 19 08 o bé, escriure un correu electrònic a arxiu@ajuntament.granollers.cat.