Memorial de la Universitat (Ajuntament) de Granollers, 1532-1600 (data atribuïda)

Resposta per recórrer el plet amb el governador de Barcelona

+
Memorial de la Universitat (Ajuntament) de Granollers, 1532-1600 (data atribuïda)

Aquest document és el memorial fet per la Universitat de Granollers per recórrer la decisió del governador de sancionar la vila amb 600 ducats per no haver tramès a Barcelona 175 homes per fer guàrdia a la ciutat.

Les dates són atribuïdes pel context històric, ja que dins el document no hi trobem cap data.

La carta forma part de la sèrie 471. Plets i processos judicials de la Universitat, dins la secció Administració General del Fons Ajuntament de Granollers de l'Arxiu Municipal de Granollers. En aquesta sèrie, s'apleguen els litigis tant civils com judicials en els que intervé la Universitat (Ajuntament) de la vila de Granollers.

Per consultar la documentació i per més informació, podeu adreçar-vosa l'Arxiu Municipal al tel. 93 842 67 37 o escriure un correu electrònic a: arxiu@granollers.cat.