Llibreta escolar de l'assignatura de càlcul

Document del mes de febrer de 1917

+
Llibreta escolar de l'assignatura de càlcul, 1917 / Fons Salvador Llobet i Reverter / AMGr

Aquest mes, us presentem un document creat ara fa cent anys, del 6 al 22 de febrer del 1917: una llibreta amb tapes impreses de l'Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Té 10 pàgines quadriculades escrites a mà, amb bolígraf i llapis, amb problema, càlcul i solució.

Aquesta llibreta forma part del Fons Salvador Llobet i Reverter de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) i està classificada dins la secció 01 Activitat personal, subsecció 1.1 Documentació personal i quaderns de joventut. En aquesta sèrie, hi ha llibretes de despeses personals, factures i altres quaderns escolars. La cronologia dels documents d'aquesta secció va de l'any 1914 al 1989.

Per consultar aquest document o per a més informació, adreceu-vos a l'AMGr, al c. de Sant Josep, 7. També podeu enviar un correu a l'a/e arxiu@ajuntament.granollers.cat.