Llibre de plànols parcel·laris de la ciutat de Granollers

Document creat el 10 de gener de 1852. Plànol de la Ciutat de Granollers i plànols parcel·laris de detall de diverses seccions del municipi.

+
Plànol general de Granollers, primera pàgina del llibre de parcel·laris de 1852

És un dels plànols parcel·laris més antics de la ciutat de Granollers que conservem a l'arxiu. És un document original de 1852 elaborat per l'arquitecte Juan Soler i Mestret. El llibre consta de 9 plànols, un plànol de tota la ciutat i dos plànols de cada una de les quatre seccions en que està dividit el municipi (A. Pla de Dalt, B. Riera, C. Sant Nicolau, D. Pla de Baix), a cada un dels plànols hi ha les parcel·les en que es divideix el territori, les quals estan numerades i en algunes d'aquestes parcel·les hi ha anotat a llapis el nom del propietari.

Una gran part dels plànols parcel·laris realitzats entre 1845 i 1895 a diverses ciutats de Catalunya es van portar a terme per tenir un control més exhaustiu de la Contribució d'Immobles, Cultius i Ramaderia, la finalitat era resoldre els problemes que plantejava la nova contribució territorial, fruit de la reforma fiscal de 1845.

A l'arxiu conservem dos exemples més de plànols parcel·lari realitzat en aquesta cronologia:

  • 2 Llibres de plànols parcel·laris de 1891, dividits en seccions. Fons Ajuntament de Granollers.
  • Reproducció de 1988 d'un plànol parcel·lari de Granollers de 1851, es tracta d'un plànol de tota la ciutat dividit en parcel·les on en aquest cas hi ha una relació detallada de cada parcel·la amb el nom del propietari. Col·lecció de documents.

Per més informació del document us presentem una fitxa descriptiva, basada en la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya, NODAC.

Per consultar la documentació, adreceu-vos a l'Arxiu Municipal, al c. de Sant Josep, 7, 08401Granollers.
Per a més informació, podeu trucar al tel. 93 842 67 37, o escriure un correu electrònic a: arxiu@ajuntament.granollers.cat.