Llibre de salaris i altres retribucions de l'empresa Vda. de Esteban Trullás de Granollers, 1946-1953

El Document del Mes d'octubre s'inclou al programa de les Jornades Europees de Patrimoni

+
Una de les pàgines del llibre de salaris, corresponents al gener de 1947

El document és un dels llibres de salaris d’aquesta important empresa de foneria que es conserven a l’Arxiu.

La cronologia és de l’any 1946 fins a 1953, i les dimensions del llibre són 42 cm de llarg per 28’5 cm d’ample i 16 cm de gruix.

Recull els noms dels treballadors, categoria laboral, hores normals treballades, extraordinàries i festius, la retenció i el sou. L’Arxiu també conserva altres llibres de salaris i relació de treballadors d’aquesta empresa, amb dates extremes 1946-1957.

Tots aquests volums s’integren a la Col·lecció de documents de l’Arxiu Municipal de Granollers.

La difusió d’aquest llibre com a Document del Mes s’inclou a les activitats amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, que se celebren els dies 7, 8 i 9 d’octubre.